Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

Tjeenk Willink

"De_overheid_is_uit_de_rails_gelopen – veel_bonnen_maken_nog_geen_goede_agent" gaat over het (ten onrechte toepassen van het) bedrijfsmatige bij de overheid.

Europees Leiderschap

European_leadership stuurde Ger Jonkergouw me, met daarbij: "(…) een artikel van Hodgson en May van Ashridge over de kenmerken van Europees Leiderschap. Ook al bekruipt me altijd wat kriebels wanneer de wereld wordt teruggebracht...

Jaap Peters

De_menselijke_zwijnenstal (Management_Team_7_21) beschrijft de strijd en de zienswijze van Jaap Peters, een diervriendelijke varkenshouder en brouwerij Gulperner.

Geert Mak

Zoek_een_nieuwe_balans, door_Geert_Mak geeft aan hoe ook op sociaal-economisch terrein in Europa een nieuw evenwicht gevonden moet worden, waarbij Geert Mak het Rijnlandse model als een van de opties noemt.

Europe makes a fresh start

Focus op duurzaamheid en de bereidheid om de belangen van alle stakeholders mee te nemen in de corporate strategie. Daarmee onderscheidt Europa zich op het gebied van leiderschap. Mede daarom moet Europa zich richten...