Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

Zelforganisatie: voorwaarden en risico’s

Interessante oratie van Justus Uitermark, over voorwaarden op macro niveau (cultuur-historisch en financieel) en over risico’s op micro niveau (bureaucratie, machtsconcentratie, uitsluiting). Met dank aan Judy Alkema.

de maat der dingen

Hierbij een artikel dat me erg aansprak. Het deed me denken aan Piet Moermans Mass und Mitte, en naar zijn verwijzing naar Von Clausewitz pleidooi voor strategie als kunst: http://www.janbransen.nl/index.php/de-maat-der-dingen. Wellicht ook interessant voor...

DeLimes Nieuwjaarsbijeenkomst 10 jan. 2014

De DeLimes Nieuwjaarsbijeenkomst 2014, de afsluiting van de 13-de Rijnlandweek en de Netwerkmiddag van DeLimes West kwamen vrijdagmiddag bij elkaar in een mooi ontmoeting in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. Er waren veel mensen, er...

Some are more equal than others

Een mooie speech van het Festival of Dangerous Ideas: “There are two Americas. In one, bankers get golden parachutes, insider traders return to society as well-paid consultants, and influence is for sale. In the...

Topmanager meer dan ooit gericht op snelle winst

Wel weer een mijlpaal zou ik zeggen: de voorpagina van de Volkskrant van de voorlaatste dag van dit jaar. McKinsey heeft het uitgezocht (en Jan Hommen staat voor het alternatief). Boeiend om even naar de onderliggende...