Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

“Ik denk dus wij zijn”

“Ik_denk_dus_wij_zijn” is artikel van Kees Huijsmans in Opleiding & Ontwikkeling van Juni 2006, waarin hij het Afrikaanse model toevoegt aan de discussie over het Rijnlandse en Anglo-Amerikaanse model.

van Aken over Angelsaksen versus Rijnlanders

Angelsaksen_versus_Rijnlanders is recensie door Teun van Aken (in Opleiding & Ontwikkeling van Juni 2006) van "Angelsaksen versus Rijnlanders", het boek van Brouwer en Moerman (zie web-log bericht 3 januari 2006).

Burger is meer dan onderdaan of consument

Burger_is_meer_dan_onderdaan_of_consument is artikel n.a.v. WRR-publicatie over hybride organisaties. Artikel/publicatie sluit aan op betoog van Raad van State vice-voorzitter Tjeenk Willink in de Volkskrant van 28 april, zie in deze Web-log bericht van 30 mei.

Tjeenk Willink

"De_overheid_is_uit_de_rails_gelopen – veel_bonnen_maken_nog_geen_goede_agent" gaat over het (ten onrechte toepassen van het) bedrijfsmatige bij de overheid.

Europees Leiderschap

European_leadership stuurde Ger Jonkergouw me, met daarbij: "(…) een artikel van Hodgson en May van Ashridge over de kenmerken van Europees Leiderschap. Ook al bekruipt me altijd wat kriebels wanneer de wereld wordt teruggebracht...