Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

Rijnlands eiland in A-A omgeving

In BusinessWeek van 17 juli staat een aardig artikel over de Medische zorg aan de Oorlogsveteranen in de US: een organisatie van 154 ziekenhuizen en 875 klinieken, zo te zien een fraai voorbeeld van...

Richard Sennett

Afhankelijkheid_is_niet_vernederend is mooi artikel van Bas Heijne (NRC Maandblad Aug 2006) met Richard Sennett over Sociaal kapitalisme. Erg Rijnlands !

Private equity

Het NRC startte artikelenserie "Het nieuwe kapitaal", over ‘private equity’-fenomeen; verhelderend en leerzaam over deze meest recente expressie van oprukkend Anglo-Amerikaans denken en werken.

Bushido, het aziatische Rijnland?

Goede vrienden in het Rijnland, (…) op 22 juni las ik in De Volkskrant een artikel over bushido, de erecode van de samoerai. Ik hoorde daar nog niemand van jullie over.In Japan is er...

Processen met grote aantallen stake-holders

Een aantal zullen het blad M&O kennen, het tijdschrift voor Management en Organisatie. Van mei/augustus-2006 is het Themanummer: Intervenieren en veranderen. Aanrader ook voor degenen, die het niet kennen. Er zitten links in naar...