Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

Duurzaamheid als wereldbeeld

Ik wijs weer eens graag de weg naar een goede lezing van Wijffels, hoewel alweer uit 2011. A. Hij spreekt (op basis van zijn 40-jarige bestuurservaring) over de ‘overrijpe’ Industriële maatschappij. Bij ‘overrijp’ heb je...

Vluchtelingen: 2 argumentencategorieen

Goede column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van afgelopen zaterdag (24 oktober 2015) over de vluchtelingen stromen. Hij onderscheidt (verhelderend) 2 argumentencategorieën: – ethische argumentatie – gevolg-argumentatie. Het is de tweedeling ontleend aan...

Mooie Netwerkmiddag over Rijnlands doen

Was me een mooie middag over Rijnlands doen bij de Rabobank Rijk van Nijmegen. We hebben eerst een kort maar krachtig Ronde Tafel gesprek met Antoine Driessen en Jaap Praagman over de 4 principes...

Tegen Verkiezingen

Inleiding Ik ben betrokken bij de Socratische Dialoog in de Publieke ruimte. Daarover geef ik met een aantal anderen mensen begin volgend jaar een boek uit vanuit de Internationale School voor Wijsbegeerte. Daarnaast organiseer...