Category: Zelforganisatie

Zelforganisatie: voorwaarden en risico’s

Interessante oratie van Justus Uitermark, over voorwaarden op macro niveau (cultuur-historisch en financieel) en over risico’s op micro niveau (bureaucratie, machtsconcentratie, uitsluiting). Met dank aan Judy Alkema.

Wat is zelforganisatie?

Ik vond een mooie, heldere definitie op de site van de Stichting Zelforganisatie (cursivering is van mij): Zelforganisatie wordt gedefinieerd als: “…een proces dat door de talloze interacties van elementen van het systeem op een...