Categorie: VS

Een mooie ochtend !

Vier boeiende berichten deze morgen: Twee interessante artikelen uit de Volkskrant: – Ongelijkheid krijgt een gezicht. Ongelijkheid (Michel Albert leert het ons ook al in 1991 in zijn Kapitalisme Contra Kapitalisme) is in het Angelsaksische denken...

5 aug 1981

Column van Michael Moore, over de dag waarop Reagan voor de eerste keer effectief toesloeg, het begin van de afbraak van Roosevelt’s New Deal.