Categorie: Theorie

Wat is zelforganisatie?

Ik vond een mooie, heldere definitie op de site van de Stichting Zelforganisatie (cursivering is van mij): Zelforganisatie wordt gedefinieerd als: “…een proces dat door de talloze interacties van elementen van het systeem op een...

Workshop Rijnlandse patronen !

Beste Rijnlanders, Het toepassen van het Rijnlandse denken i.c. de 12 Rijnlandse kenmerken zoals aangegeven door Jaap Peters en Mathieu Weggeman in hun mooie ‘Rijnlands boekje’, geeft nog wel wat hoofdbrekens. Daar willen we wat aan doen. Hoe kun...

Buitenlandse bladen

Piet Moerman wijst ons weer op interessante artikelen: – Die Zeit van 20 aug. bevat een apart Katern over KAPITALISMUS, waarin artikelen over Ongelijkheid, over Kapitalismus und Democratie en Kapitalismus und Arbeit, – De Financial Times van...