Category: Scandinavisch Model

Noord-Europa als rolmodel

Nieuw is van de hand van Nol Hovens, Frank Jan de Graaf en Herman Blom (allemaal o.a. verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen): Noord -Europa als rolmodel, met als ondertitel: Succesvol ondernemen in een globaliserende economie. Het...

Stop de Amerikanen (2)

Over Stop de Amerikanen gesproken: een recent artikel over de U.S. plannen en praktijken om op Angelsaksische wijze ook het onderwijs aldaar onder neoliberale dogma´s te brengen (dereguleren, privatiseren, liberaliseren, McDonaldiseren, de-professionaliseren, excel-management, etc., etc.), en...