Categorie: Hoofdthema

Frans Waals overleden

Vandaag staat in de krant dat Frans Waals is overleden. Velen van ons herinneren zich Frans mogelijk als markant aanwezig op onze eerste Conferentie Juni 2004. Ter herinnering aan hem de prachtige, erg Rijnlandse...

Private equity

Het NRC startte artikelenserie "Het nieuwe kapitaal", over ‘private equity’-fenomeen; verhelderend en leerzaam over deze meest recente expressie van oprukkend Anglo-Amerikaans denken en werken.

Geert Mak

Zoek_een_nieuwe_balans, door_Geert_Mak geeft aan hoe ook op sociaal-economisch terrein in Europa een nieuw evenwicht gevonden moet worden, waarbij Geert Mak het Rijnlandse model als een van de opties noemt.

RIJNLANDS vs A-A OPLEIDEN

Rijnlands_versus_Anglo_Amerikaans_opleiden toont hoe we "onze zaak" toespitsen op Opleiden. Het artikel is opgenomen in O&O, Opleiding & Ontwikkeling van deze maand, Mei 2006.