Categorie: Hoofdthema

Polderen

Artikel in de NRC van vandaag: Polderen is klef en duur, maar levert ook wat op, met als ondertitel: Ondanks de harde toon in het politiek debat is het poldermodel in NL nog springlevend.

Nieuw boek:

Herwaardering van de Rijnlandse principes Over governance, overleg en engagement Een kritisch pleidooi voor de herwaardering en vernieuwing van de Rijnlandse principes om te komen tot eigentijdse vormen van besturing en overleg in organisaties....

Die Mission des Liberalismus

Piet Moerman blijft ons Duits materiaal ontsluiten. Hierbij het machtige verhaal uit Die Zeit van 7 aug (2008), waarbij Piet schrijft: Wat voor ons Rijnlanders belangrijk is, is de conclusie van Die Zeit : de strijd tussen de...