Het Rijnland veranderboekje

Ik vind het echt een mooie boekje, echt om een tijdje bij de hand te houden, om te lezen en te herlezen, te denken en te herdenken, om betekenis te geven en om opnieuw betekenis te geven, om maar eens een centraal begrip uit het boekje te noemen ! Het gaat ook hier weer om korte compacte tekstjes, om een boekje met een hoge informatiedichtheid, een extra reden om te lezen en te herlezen!

De opzet is klip en klaar: het bestaat uit 3 delen:
– 10 basisnoties van Rijnlands veranderen
– de richting van de verandering: van verticaal naar horizontaal
– de praktijk van de verandering: het Van Plan

De 10 noties:
1. Organisaties bestaan alleen in je hoofd
2. Een veranderproces moet eruitzien zoals je de toekomst voor je ziet
3. Doen is het nieuwe praten
4. Je moet niet alles geloven wat je denkt
5. Organisaties kunnen niet leren, mensen wel
6. Verandering is vaak al in de onderstroom aanwezig
7. Je kunt op verschillende manieren denken over organiseren
8. Verandering is verandering van het gesprek
9. Beloont context prestatie of verbinding
10. Er is kloktijd en er is zoiets als: de tijd is er nog niet rijp voor.

De veranderrichting draait om het plaatje op pag. 60 en 61:
De veranderrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De betekenis van het plaatje wordt helemaal duidelijk als je het bovenste deel, pag. 60 verticaal houdt en het onderste deel horizontaal. De uitdaging is om het bovenste deel (de systeemwereld) ook horizontaal te organiseren, niet dominant over, maar ondersteunend aan, gelijkwaardig aan het onderste deel (de leefwereld) !

Het plaatje is ook basis voor de korte bespreking van 14 misvattingen over Rijnlands (RL) en Angelsaksisch (AS):
1. RL is alles wat leuk en hip is, AS is alles wat vervelend is
2. RL komt alleen in het stroomgebied van de Rijn voor, AS alleen in de VS
3. De waarheid ligt in het midden
4. RL is hetzelfde als AS, alleen gebruiken ze andere woorden
5. Een organisatie is hetzelfde als een werkgemeenschap
6. Zelfsturing is hetzelfde als Rijnlands organiseren
7. Rijnlands organiseren kan alleen met hoger opgeleiden
8. RL kan alleen bij kleine organisaties en AS word je vanzelf als je groter wordt
9. Coöperaties zijn per definitie RL
10. Bottom-up is hetzelfde als RL
11. Structuur is hard, cultuur is zacht
12. RL plannen niet, maar improviseren maar een eind weg
13. RL lijkt wel een sekte
14. Decentralisatie en zaken ‘laag beleggen in de organisatie is RL

Wordt vervolgd

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *