2017 09 29 Overleg ‘Rijnland Instituut’

Aanwezig: Mauk, Sjoerd en Sjaak
Locatie: Meeting Plaza (Sjoerd heeft geregeld dat we hier voortaan kunnen zitten)

Sjoerd stelt voor Rijnlands Nederland zichtbaar te maken (niet door zelf een website te gaan maken en te gaan vullen, maar) door te gaan werken met de infrastructuur van de ANWB!

Zij hebben allerlei routes langs allerlei plaatsen (routeboeken en -wijzers) en daarbij een netwerk van vrijwilligers (ANWB-‘consuls’) om routes up to date te houden. Sjoerd vroeg in de lokale ANWB waarom ze geen routes langs bijvoorbeeld zorgboerderijen of duurzaamheidsprojecten hebben. Zij vonden zijn vraag boeiend en hebben oren naar zijn suggestie. We kunnen voorstellen aan ze doen (pitchen)!

We kunnen Netwerkmiddagen langs gaan om optie/infrastructuur voor te leggen, aan te bieden en aanwezigen vragen Rijnlandse organisaties en mensen op en in te voeren en aanmeldingen up to date te houden. We kunnen routes lokaal (laten) maken/bijhouden en vooral ook lokaal (laten) gebruiken (mensen verwijzen en begeleiden naar organisaties en mensen bij hen in de buurt).

Afspraken:
– betreffende ANWB-websites bekijken: consuls, vereniging, ….
– bij lokale ANWB-vestigingen binnen lopen en belangstelling en mogelijkheden daar verkennen
– her en der binnen de Rijnlandse beweging (bijv. op NO-Festival, 5 okt) mogelijkheid testen, optie onderzoeken
Sjoerd begint met Pitch op te maken, Mauk kijkt er als tweede naar, Sjaak als derde
– Volgende afspraak: weer laatste vrijdagmiddag van de maand: